Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу № 2 «Казка» комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області за 2017-2018 н.р.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад №2 «Казка» розпочав функціонування у 1985 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням, територія закладу – критими ігровими майданчиками для кожної групи. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- логопедичний кабінет, кабінет психолога, 3 кабінети дефектолога;

- методичний кабінет та медичний блок (кабінет медичної сестри, процедурна, фізкабінет)

- прогулянкові майданчики для кожною вікової групи,

- спортивний майданчик.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 250 місць для дітей від 2 до 6(7)років. Групи комплектувались переважно у серпні за заявами батьків .

У 2017-2018 навчальному році укомплектовано 12 вікових груп:

2 групи-раннього віку; 2 групи – молодшого віку, 2 групи – середнього віку, 3 – старшого віку ( з них 1 група – логопедична), 3 групи – змішані (1- офтольмологічна, 2 - для дітей з ЗПР та аутичним спектром)

За звітний період прийнято – 66 дітей.

Вибуло – 17 дітей (в зв’язку зі зміною місця проживання)

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують 33 кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь-методист, 2- вчителя-логопеда, 3 вчителя-дефектолога, практичний психолог, 2 музичних керівника, 22 вихователя. З них мають:

- Повну вищу освіту – 30 педагогів, неповну вищу – 3 педагог, Фахову освіту – 26 педагогів, нефахову – 7 педагогів.

- Вищу кваліфікаційну категорію мають – 6 педагогів.

- Першу – 2 педагоги

- Другу – 4 педагоги

- спеціаліст – 21 педагог

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному році атестовано 2 педагоги. Курси підвищення кваліфікації пройшли 9 педагогів.

Впродовж звітного періоду склад колективу в цілому стабільний. Прийнято до закладу 8 працівників. Звільнено 5 працівників (2- за власним бажанням, 3 – за переводом до інших ДНЗ). Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю завдяки оптимальній розстановці та використанню кадрів.

4 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2017-2018н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 2 «Казка» у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту» , «Про дошкільну освіту», Указом президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України»

Завдання на поточний навчальний рік було визначено наступним чином:

1.Спрямувати роботу закладу на модернізацію системи роботи з наступності між дошкільною, початковою ланкою освіти та батьківською громадськістю.

2.Оптимізувати роботу з патріотичного виховання дошкільників, здійснення діяльнісного підходу до залучення дітей до історії, культури, природи рідного міста.

3.Сприяти інтеграції зусиль педагогів, сім`ї у забезпеченні соціально-педагогічного захисту дітей з особливими освітніми потребами, системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей.

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навиків здорового способу життя шляхом використання нових та апробованих здоров’язберігаючих технологій. Систематичне використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій дозволило покращити показники моніторингу здоров’я, який здійснює медична служба ДНЗ.

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Аналіз стану здоров’я дітей, які виховуються у дошкільному закладі впродовж 2017-2018 н.р. показав, що у 2016 році однією дитиною в середньому пропущено 8,1 днів, тоді як у 2017 році цей показник становив 6,2 днів.

Спостерігається зменшення росту простудної захворюваності: 2016р. – 235 випадки, 2017 р. – 195 випадків. Медичним персоналом та педагогами закладу проводяться заходи щодо профілактики вірусних захворювань та просвітницька робота з батьками. У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний. За звітній період зафіксовано 2 випадків госпіталізації з харчовою токсикоінфекцією та кишковими захворюваннями. З даних питань проводилась систематична просвітницька робота з боку медперсоналу, вихователів серед батьків вихованців.

5. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Робота дошкільного закладу базується на реалізації освітньої програми «Світ дитинства».

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, правильно будувати, досягати успіху. Методична служба ДНЗ організує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

У травні 2018 року було обстежено 52 дитини старшого дошкільного віку, які йдуть до школи. Встановлено загальний рівень шкільної готовності:

Високий – 9%

Достатній – 21%

Середній – 14%

Низький – 8 %

Результати виявились задовільними.

24 дитини старшого дошкільного віку залишаються у садочку:

· 5 дітей за бажанням батьків не йдуть до школи. Причиною такого рішення є проблеми пов’язані зі здоров’ям дітей, розумовим розвитком дітей.

· 19 дітей - за рішенням ПМПК.

Дякую за персональний внесок вихователів: Попової І.О.. Шепелевої Г.О., Устименко М.І., Павлової М.В., Трухановій В.М., Людовик Г.Б., Корніловій О.О., Пашиній О.В.

Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. Крім того дошкільний заклад тісно співпрацює із ЗОШ № 4 над проблемою забезпечення наступності між ДНЗ та початковою школою.

В вересні – грудні 2017 року пройшов ряд заходів на базі садочка та школи , які спрямовані на вирішення даної проблеми . Було проведено круглий стіл між вчителями школи та педагогами нашого закладу, під час якого було визначено спільні напрямки роботи, проаналізовано вимоги Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти, показники розвитку дітей на пограничних етапах. Колеги відмітили високий рівень підготовки дітей до навчання у школі в нашому ДНЗ.

На базі нашого дошкільного закладу у травні 2018 року пройшло засідання ФСУ для керівників дошкільних закладів міста, тема якого «Забезпечення перспективності та наступності ДНЗ та початкової школи». Отримана інформація допомогла зрозуміти суть реформи «Нова школа», головні завдання.

6. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

У своїй діяльності адміністрація закладу керується вимогами Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003 року №3305, використовує нормативно-правову документацію МОН України , місцевих органів управління освіти .

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

· Рада ДНЗ по харчуванню;

· Батьківські комітети груп , закладу;

· Профспілковий комітет;

· Педагогічна рада;

· Загальні збори батьків та членів трудового колективу;

· Комісія з ОП та ТБ;

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1. Укомплектування ДНЗ педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розкладу

2. Проведення тарифікації працівників ДНЗ .

3. Складання бюджетного запиту на 2019 рік.

4. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу .

5. Здійснення адміністративного контролю.

6. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. (Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.)

7. Атестація педагогічних працівників закладу

8. Створення позитивного іміджу нашого дошкільного закладу : (участь у міських та обласних методичних об’єднаннях, семінарах, конкурсах; систематичне інформування батьків на сайті ДНЗ про проведені заходи та результати освітньо-виховної роботи з дітьми, надання порад та консультацій).

9. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були 48 осіб. Головними питаннями, під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.

10. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління. закладом. Впродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи за рік.

11. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості (інформацію про благодійність батьківський комітет систематично розміщує на сторінці сайту ДНЗ)

12.Організація роботи з сім’ями вихованців.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

- Батьківські збори, консультації;

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- Виготовлення саморобок разом з дітьми;

- Спільні виставки, участь у святах «Осінній вернісаж», «Новорічна феєрія», «Мама, тато і я – спортивна сім’я»; акція «Допоможемо птахам», «Дитячий садок-зелена планета;

- Дні відкритих дверей;

- Робота консультативного пункту для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ.

7. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2017-2018 н.р.:

- на базі ДНЗ№2 – регіональна конференція - «Вересневі зустрічі»

(наук. кер. Байер О.М.)

- міський конкурс читців «Вірші читаємо, місто прославляємо» (Молодик Дарина, 5 р.,гр.№10, вірш «Чарівне місто»)

- участь в роботі науково-методичного семінару «Традиції національно-патріотичного виховання Мелітопольщини: історія та сучасність» (МДПУ, краєзнавчий музей) – 03.10.17 (сертифікат, подяка)

- учасники міського конкурсу пісенної творчості «Співочі дзвіночки» (Юрченко Юлія, 6 р., гр.№6, пісня «Калина») -25.10.17

- участь у обласному конкурсі «Будинок моєї мрії» (гр. №6- Галущенко І., №10 – Молодик Д.)

- участь у конкурсі «Дизайн святкової зали» , кер. муз. Овчаренко А.П. (ж-л «Дошкільне виховання», dv@dvsvit.com.ua) – 11.2017

- участь у конкурсі на «Кращий кабінет логопеда ДНЗ»-2017 (вчитель-дефектолог Устименко М.І.) – I місце

«ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РЕЙТИНГУ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ» www.ukrosvita-rating.com (КОНКУРСНИЙ СЕЗОН «КОНКУРСНА ОСІНЬ – 2017») - 11.2017

- участь у Всеукраїнському конкурсі освітніх технологій - 2018 (ж-л

«Дошкільне виховання», dv@dvsvit.com.ua) - 11.2017

- участь у міському конкурсі «Музичні перлинки» (оркестрів), кер. муз. Овчаренко А.П. (Пшеничнікова Юлія, Юрченко Юлія, Шарапов Влад, Овчаренко Олександр) - 24.11.2017

- участь в міських конкурсах «Наші розумники» - (14.12), «Панночка національність» - (21.12) - на рівні ДНЗ

- участь у обласній благодійній акції «Новорічний подарунок другу»

- семінар для ст. м/с ДНЗ міста – 18.01.2018

- «Школа крок до майстерності» - 21.02.2018(виставка д/посіб. для вч-логоп.,вч-дефектол. )

- 24.03.18 – участь в Міжнародній екологічній акції «Година Землі 2018. Допоможемо природі рідного краю» (Н. Вахняк – МДПУ) - мат-ли Фейсбук

27.03.2018 – участь в міському конкурсі театрального мистецтва «Маленькі артисти» ( тіньовий театр «Весняні дива» - гр. №4, 5,10 - кер. муз. Овчаренко А.П.)

- 04.2018- участь в міському конкурсі проектних ідей Комунальної установи «Агенція розвитку Мелітополя» (I ідея - «Чарівна кімната для особливих дітей»: обладнання сенсорної кімнати для дітей з аутизмом, вадами зору та іншими нозологіями, II ідея - Острів «Здоров'я» реконструкція плескального басейна)

17-18.05.2018 - участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні підходи в освіті дітей з особливими освітніми потребами» (вчитель-логопед Таган Л.В., м. Львів)

06.2018- практика для слухачів курсів ЗОЇППО- «Інноваційний простір ДНЗ»

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться подякувати працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відповідальне ставлення до виконання свої посадових обов’язків.

Виконання натуральних норм харчування за 2017 рік по всіх основних продуктах ( м'ясо, масло, риба, овочі, соки, крупи, цукор) в середньому 89 %, у порівнянні з 2016 роком (84%) збільшилось на 5%.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку контролюючих органів.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно: діти-переселенці - 4; діти-інваліди - 9; малозабезпечені – 9, АТО – 1, під опікою -2.

- багатодітні сім’ї- 18 (50% від вартості харчування).

9. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи, які включають:

- надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;

- формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у вирішенні її психолого – педагогічних та соціальних проблем.

В закладі працює чотири компенсуючи групи – логопедична, офтальмологічна, 2 групи для дітей з ЗПР та з аутичним спектром розвитку. З дітьми працює практичний психолог, вихователі, вчитель-логопед, вчителя-дефектологи, створені відповідні сприятливі умови, де дошкільники почувають себе впевнено та комфортно.

10. СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально - виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період в дошкільному навчальному закладі було зафіксовано 1 випадок травмування дитини, та 3 випадки травмування дітей вдома.

11 . РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. У звітному періоді було придбано:

За кошти місцевого бюджету(Мелітопольської міської ради):

1. Мийні засоби

2. Технічне обслуговування принтера

3. Медикаменти

4. Канцелярські товари

5. Оплата щомісячна інтернету

6. Дезактин

7. Часткова заміна каналізації ДНЗ

8. Пісок

9. Вапно

10. Віники

11. Різнокольорова фарба для фарбування обладнання на ігрових майданчиках.

12. Лампочки

13. Ялинка

14. Короба для електропроводки

15. Цемент

Витрачено 42460 грн благодійної допомоги на покращення предметного середовища в групах, придбання необхідного обладнання, а саме:

Група № 1 – 2300грн

Група № 2 – 5500 грн

Група № 3 – 5800грн

Група № 4 – 3800грн

Група № 5 – 3600 грн

Група № 6 – 3600 грн

Група № 7 – 3560 грн

Група № 8 – 3400грн

Група № 9 – 3500 грн

Група № 10 – 3000 грн

Група № 11 – 1400 грн

Група № 12 – 3000 грн

Також 7540грн благодійних коштів витрачено на покращення умов закладу та приміщень загального користування, а саме:

Оновлення атрибутів до свят : 700 грн.

кабінету дефектолога – 1755 грн.

кабінету апаратного лікування офтальмологічної групи – 750грн.

коридору - 3735грн.

Покос трави на території ДНЗ (обслуговування бензокосилки) – 600 грн

Всього: 50000 грн

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011р. №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх обліку ми регулярно розміщуємо інформацію про залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги на сайті у нашому дошкільному закладі.

Добровільні батьківські внески використовуються для розв’язання питань по здійсненню поточного ремонту, придбання іграшок, посуду, меблів, господарчого інвентарю та інших потреб.

Співпраця дошкільного навчального закладу з батьками відбувається через посередництво батьківського комітету, функції якого у державно – громадській системі управління дошкільним навчальним закладом урегульовано Положенням про батьківський комітет дошкільного навчального закладу та затвердженого на батьківських зборах , розробленого на основі Примірного положення затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011р. №398

Серед основних завдань діяльності батьківських комітетів – розв’язання питання розвитку матеріально – технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою. (п.2.2.Положення)

Згідно листа Міністерство освіти і науки молоді та спорту України «Щодо благодійних внесків» від 05.09.2013р. прийом благодійних внесків здійснюється виключно на добровільній основі.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками. Дякую за розуміння , підтримку та тісну взаємодію.

Завідувач О.В.Жаравіна

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу № 2 «Казка»

комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області

про свою діяльність за 2016- 2017 навчальний рік

перед педагогічним колективом і громадськістю

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад №2 «Казка» розпочав функціонування у 1985 році. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням, територія закладу – критими ігровими майданчиками для кожної групи. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- логопедичний кабінет, кабінет психолога, кабінет дефектолога;

- методичний кабінет та медичний блок (кабінет медичної сестри, процедурна, фізкабінет)

- прогулянкові майданчики для кожною вікової групи,

- спортивний майданчик.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 220 місць для дітей від 2 до 6(7)років. Групи комплектувались переважно у серпні за заявами батьків .

У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 11 вікових груп:

2 групи-раннього віку; 2 групи – молодшого віку, 2 групи – середнього віку, 3 – старшого віку ( з них 1 група – логопедична), 2 групи – змішані (1- офтольмологічна, 1 - для дітей з ЗПР)

За звітний період прийнято – 46 дітей

Вибуло – 10 дітей (в зв’язку зі зміною місця проживання)

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують 28 кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь-методист, вчитель-логопед, 2 вчителя-дефектолога, практичний психолог, 2 музичних керівника, 21 вихователь. З них мають:

- Повну вищу освіту – 26 педагогів (Фахову – 20 педагогів, нефахову – 6 педагогів)

- Вищу кваліфікаційну категорію мають – 6 педагогів.

- Першу – 4 педагоги

- Другу – 4 педагоги

- спеціаліст – 13 педагогів

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному році атестовано 6 педагогів. Курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогів.

Впродовж звітного періоду склад колективу в цілому стабільний. Прийнято до закладу 5 чол. Звільнено 5 чол.(за власним бажанням). Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю завдяки оптимальній розстановці та використанню кадрів.

4 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016-2017н.р.

Дошкільний навчальний заклад № 2 «Казка» у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту» , «Про дошкільну освіту», Указом президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України»

Завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

1.Спрямувати роботу закладу на модернізацію системи роботи з наступності між дошкільною, початковою ланкою освіти та батьківською громадськістю.

2.Оптимізувати роботу з патріотичного виховання дошкільників, здійснення діяльнісного підходу до залучення дітей до історії, культури, природи рідного міста.

3.Сприяти інтеграції зусиль педагогів, сім`ї у забезпеченні соціально-педагогічного захисту дітей з особливими освітніми потребами, системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей.

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навиків здорового способу життя шляхом використання нових та апробованих здоров’язберігаючих технологій. Систематичне використання у навчально-виховному процесі здоров’язберігаючих технологій дозволило покращити показники моніторингу здоров’я, який здійснює медична служба ДНЗ.

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Аналіз стану здоров’я дітей, які виховуються у дошкільному закладі впродовж 2016-2017 н.р. показав, що у 2015 році однією дитиною в середньому пропущено 14,1 днів, тоді як у 2016 році цей показник становив 8,1дн.

Спостерігається зменшення росту простудної захворюваності: 2015р. – 244 випадки, 2016 р. – 235 випадків . Медичним персоналом та педагогами закладу проводяться заходи щодо профілактики вірусних захворювань та просвітницька робота з батьками. У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний. За звітній період випадків госпіталізації з харчовою токсикоінфекцією та кишковими захворюваннями не зафіксовано. З даних питань проводилась систематична просвітницька робота з боку медперсоналу, вихователів серед батьків вихованців.

5. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Робота дошкільного закладу базується на реалізації освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, правильно будувати, досягати успіху. Адміністрація закладу на чолі з завідувачем організує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

У травні 2016 року було обстежено 63 дитини старшого дошкільного віку. Встановлено загальний рівень шкільної готовності:

Високий – 8%

Середній – 65%

Низький – 27 %

Результати виявились задовільними.

Низький рівень знань мають ті діти (15дітей) спеціалізованих груп, які залишаються у садку ще на один рік (рішення ПМПК), в родинах не приділялась належна увага їх навчанню та розвитку.

До школи випускається 44 дитини. 4 дітей за бажанням батьків в цьому році до школи не йдуть . Причиною такого рішення є проблеми пов’язані зі здоров’ям дітей, розумовим розвитком дітей.

Дякую за персональний внесок вихователів: Ходінової Г.В., Шепелевої Г.О., Устименко М.І., Єрмолаєвій І.М., Карпенко А.Ф., Людовик Г.Б., Корніловій О.О. Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Ми щорічно відслідковуємо рівень успішності навчання випускників у 1 класі. Так, у вересні 2016 року до шкіл міста випущено 46 дитини.

Більшість з них має високий та достатній рівень знань ( В – 8, Д – 26, С- 10, Н- 2).

Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. Крім того дошкільний заклад тісно співпрацює із ЗОШ № 4 над проблемою забезпечення наступності між ДНЗ та початковою школою.

В вересні – грудні 2016 року пройшов ряд заходів на базі садочка та школи , які спрямовані на вирішення даної проблеми . Вчителі відвідували заняття з математики , грамоти в групах старшого дошкільного віку. Було проведено круглий стіл між вчителями школи та педагогами нашого закладу, під час якого було визначено спільні напрямки роботи, проаналізовано вимоги Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти, показники розвитку дітей на пограничних етапах. Колеги відмітили високий рівень підготовки дітей до навчання у школі в нашому ДНЗ.

6. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

У своїй діяльності адміністрація закладу керується вимогами Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003 року №3305, використовує нормативно-правову документацію МОН України , місцевих органів управління освіти .

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

· Рада ДНЗ по харчуванню;

· Батьківські комітети груп , закладу;

· Профспілковий комітет;

· Педагогічна рада;

· Загальні збори батьків та членів трудового колективу;

· Комісія з ОП та ТБ;

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1. Укомплектування ДНЗ педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розкладу

2. Проведення тарифікації працівників ДНЗ .

3. Складання бюджетного запиту на 2018 рік.

4. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу .

5. Здійснення адміністративного контролю.

6. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. (Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.)

7. Атестація педагогічних працівників закладу

8. Створення позитивного іміджу нашого дошкільного закладу : (участь у міських та обласних методичних об’єднаннях, семінарах, конкурсах; систематичне інформування батьків на сайті ДНЗ про проведені заходи та результати освітньо-виховної роботи з дітьми, надання порад та консультацій).

9. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Впродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у керівника були 48 осіб. Головними питаннями, під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.

10. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління. закладом. Впродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи за рік.

За підсумками навчального року та за особисті досягнення грамотами були нагороджені 2 працівники.

11. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості (інформацію про благодійність батьківський комітет систематично розміщує на сторінці сайту ДНЗ)

12.Організація роботи з сім’ями вихованців.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

- Батьківські збори, консультації;

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- Виготовлення саморобок разом з дітьми;

- Спільні виставки, участь у святах «Осінній вернісаж», «Новорічна феєрія», «Мама, тато і я – спортивна сім’я»; акція «Допоможемо птахам», «Дитячий садок-зелена планета;

- Дні відкритих дверей;

- Робота консультативного пункту для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ.

7. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2016-2017 н.р.:

- на базі ДНЗ№ 2 – регіональна конференція - «Вересневі зустрічі»

- ( Погрібняк Н.В.)

- міський конкурс читців «Вірші читаємо, місто прославляємо» (Овчаренко Олександр, 5 р.,гр.№6, вірш «Рідному місту»)

- участь у проекті ЮНІСЕF

- участь у проекті «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ» створеному за ініціативи Європейського Союзу та ЮНІСЕФ в Україні /тренінг з дітьми 6 р.ж. – практичний психолог Маслова О.В./ запровадження Міжнародного проекту «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ» (компонент «Освіта на основі життєвих навичок»). Проект «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ» реалізовуватиметься в двох напрямках – формування у дошкільників життєвих навичок, що сприятимуть позитивній адаптації та надання дітям психологічної та соціальної допомоги та підтримки

- сприяння роботі волонтерів благодійного фонду «Посмішка дитини» /співпрацю між Управлінням освіти Мелітопольської міської ради, Запорізьким обласним благодійним фондом «Посмішка дитини» та відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації «Представництво Сейв зе Чілдрен Інтернешнл в Україні»/

- участь у конкурсі вокалістів «Співочі дзвіночки» / «Я малюю на вікні» - Кіра Бурдіна/

- участь у благодійних акціях до Дня захисника Вітчизни «Прапор для солдата», «Подарунок для героя», для онкохворих дітей

- 15.12.2016 р.- на базі ДНЗ №2, в рамках ІІ етапу міського інтеркультурного фестивалю «Коло друзів» - конкурс «Панночка (панок) Національність».

- 02.17- міський етап Міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» (I місце, Салата Кіра, 6 р., гр.№4)

- обласний етап Міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва - диплом

- 27.01.17- участь у заходах благодійного фонду «Ліга чарівників»(на підтримку патріотичного виховання, виховання толерантного відношення у дітей до людей з інвалідністю, популяризації укр. культури та мистецтва серед дітей дош.віку) - майстер-клас «Гра на бандурах» ( всі гр.), знайомство з творчістю укр. худ. М.Приймаченко( гр.№5)

- 26.01.17 – участь у роботі регіонального семінару з інклюзивної освіти м. Мелітополь, інтернат №2 (вих-мет. Горюнова Т.В., практ.псих. Маслова О.В.)

- 01-02.02.2017 - участь у навчально-практичних семінарах проекту «Садочок – простір дружній до дитини» для педагогів дошкільних навчальних закладів міста у межах реалізації програми "Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході України" (з січня 2017 року за підтримки Міжнародного Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні та за ініціативи Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” стартував новий освітній проект, мета навчально-практичного семінару: створення безпечного інклюзивного середовища в дитячому колективі шляхом розвитку життєвих навичок - вихователі Ходінова Г.В., Куліш Ю.С., практичний психолог Маслова О.В., вчитель-дефектолог Устименко М.І.)

- 03-05.2017 – базовий для проведення науково практичних семінарів з проблеми: 1.«Управлінсько-методичне забезпечення інклюзивної освіти як пріоритету розвитку дошкільників з особливими потребами»( для керівників ДНЗ)

2.«Забезпечення супроводу розвитку дошкільників з особливими потребами» (для вихователів-методистів, практичних психологів, вчителів-дефектологів)

3. «Нові технології моніторингу освіти дітей старшого дошкільного віку» (для вихователів-методистів, практичних психологів, вчителів-дефектологів)

- 04-09.2017- участь в міських громадських проектах: «Музична Казка», «Острів здоров'я»

- 04.2017 – практика для курсантів ЗОІППО (керівники музичні)- фестиваль-конкурс «Танцювальні зірочки»

- 27.04 – участь у практичному семінарі «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання» консула Європейської асоціації «Аутизм - Європа» (вчитель - дефектолог Галущенко О.А., м. Запоріжжя)

- 28.04 - участь у кущовому семінарі у рамках Дня цивільного захисту(ЗОШ №15) – виступ - презентація «Управлінська діяльність щодо питань цивільного захисту в ДНЗ» (завід. Жаравіна О.В.)

- 24.05- участь в обласному семінарі (ДНЗ №44) «Здоров`язберігаючі технології» (виступ-презентація «Здоров`язберігаючі технології в групах компенсуючого типу» - вих-метод. Горюнова Т.В.)

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться подякувати працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відповідальне ставлення до виконання свої посадових обов’язків.

Виконання натуральних норм харчування за 2016 рік по всіх основних продуктах ( м'ясо, масло, риба, овочі, соки, крупи, цукор) в середньому 83 %. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку контролюючих органів.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно: діти-переселенці -5; діти-інваліди -4;малозабезпечені – 8, під опікою -1

- багатодітні сім’ї- 16 (50% від вартості харчування);

9. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства»;

- Сімейний кодекс.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи, які включають:

- надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;

- формування соціально – педагогічної компетенції сім’ї у вирішенні її психолого – педагогічних та соціальних проблем.

В закладі працює три компенсуючи групи – логопедична , офтальмологічна, група для дітей з ЗПР та з аутичним спектром розвитку. З дітьми працює практичний психолог, вихователі , вчитель-логопед, вчителя-дефектологи, створені відповідні сприятливі умови, де дошкільники почувають себе впевнено та комфортно.

10. СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально - виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період в дошкільному навчальному закладі не було зафіксовано випадків травмування дитини, нажаль зафіксовано 6 випадків травмування дітей вдома.

11 . РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. У звітному періоді було придбано:

За кошти місцевого бюджету(Мелітопольської міської ради):

1. Холодильник на харчоблок

2. Протирочна машина

3. Електром’ясорубка промислова

4. Мийні засоби

5. Технічне обслуговування принтера

6. Медикаменти

7. Канцелярські товари

8. Оплата щомісячна інтернету

9. Дератизація, дезінсекція

10. Дезактин

11. Заміна каналізації харчоблоку

12. Пісок

13. Вапно

14. Віники

15. Придбання необхідного інвентарю та обладнання для нової групи, що планується відкритися 01.09.2017р.

Участь у проекті ЮНІСЕФ "Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході України" надало можливість відремонтувати нову групу на 25 дитячих місць та зробити ремонт на харчоблоці дошкільного закладу.

Спонсорська допомога

Ялинка - 450грн.

Оновлення атрибутів до свят : 600 грн.

Ремонт медичного кабінету -3331 грн.

Ремонт службового туалету у медичному блоці - 4189 грн

Ремонт спортивної зали -4541грн.

Освітлення центрального коридору – 735 грн.

Кухонний інвентар - 332 грн.

Штори на харчоблок – 700 грн

Покос трави на території ДНЗ (обслуговування бензокосилки) – 677 грн

15555грн

З допомогою батьків:

Зроблено ремонти в групах та придбано необхідне обладнання:

Група № 1 – 1300грн

Група № 2 – 920 грн

Група № 3 – 6800грн

Група № 4 – 1300грн

Група № 5 – 2980 грн

Група № 6 – 6285 грн

Група № 7 – 2950 грн

Група № 8 – 2300грн

Група № 9 – 2360 грн

Група № 10 – 800 грн

Група № 11 – 200 грн

28195 грн

Всього: 43750грн

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011р. №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх обліку ми регулярно розміщуємо інформацію про залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашому дошкільному закладі.

Добровільні батьківські внески використовуються для розв’язання питань по здійсненню поточного ремонту, придбання іграшок, меблів, господарчого інвентарю та інших потреб. Отримуючи благодійні внески та пожертви керуємось нормами Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» № 531

Співпраця дошкільного навчального закладу з батьками відбувається через посередництво батьківського комітету, функції якого у державно – громадській системі управління дошкільним навчальним закладом урегульовано Положенням про батьківський комітет дошкільного навчального закладу та затвердженого на батьківських зборах , розробленого на основі Примірного положення затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011р. №398

Серед основних завдань діяльності батьківських комітетів – розв’язання питання розвитку матеріально – технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою. (п.2.2.Положення)

Згідно листа Міністерство освіти і науки молоді та спорту України «Щодо благодійних внесків» від 05.09.2013р. прийом благодійних внесків здійснюється виключно на добровільній основі.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками. Дякую за розуміння , підтримку та тісну взаємодію!

Завідувач О.В.Жаравіна

Аналіз використання благодійних батьківських внесків в дошкільному навчальному закладі № 2 «Казка» у 2016- 2017 н.р.

Спонсорська допомога

Ялинка - 450грн.

Оновлення атрибутів до свят : 600 грн.

Ремонт медичного кабінету -3331 грн.

Ремонт службового туалету у медичному блоці - 4189 грн

Ремонт спортивної зали -4541грн.

Освітлення центрального коридору – 735 грн.

Кухонний інвентар - 332 грн.

Штори на харчоблок – 700 грн

Покос трави на території ДНЗ (обслуговування бензокосилки) – 677 грн

Зроблено ремонти в групах та придбано необхідне обладнання- 28195 грн

Всього: 43750грн

Завідувач дошкільного навчального

закладу № 2 «Казка» О.В.Жаравіна

Кiлькiсть переглядiв: 75

Коментарi